Üye Ol


Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
CMD Kodları Ve Açıklamaları | S73Tech'te

#1
CMD komutları – A
Append: Aktif dizinde yer almanız halinde spesifik dizinler için programlara veri dosyalarını açma izni verir.
assoc: Belli bir dosya uzantısıyla ilişkili dosya türünü görüntüler veya değiştirir.
at: Komutları ve diğer programları belirli bir tarih ve saatte çalıştırmak üzere zamanlar.
atmadm: ATM bağdaştırıcısının bağlantı bilgilerini görüntüler.
attrib: Tek bir dosyanın veya bir dizinin özniteliklerini değiştirir.
Auditpol: Denetim politikalarını değiştirmek için işlevleri görüntüler veya gerçekleştirir.

CMD komutları – B

bcdboot: Windows işletim sistemini çalıştırmak ve yeni bir sistem BCD deposu oluşturmak için bir önyükleme dosyalarını bir PC veya aygıta yapılandırır.
bcdedit: Önyükleme Yapılandırma Verilerini (Boot Configuration Data) görüntülemek veya değişiklik yapmak için kullanılır.
bdehdcfg: BitLocker Sürücü Şifrelemesi (BitLocker Drive Encryption) için bir sabit sürücü hazırlamak için kullanılır.
bitsadmin: İndirme ve karşıya yükleme (upload) işlemi oluşturmak ve ilerlemeyi görüntülemek için kulalnılır.
bootcfg: Boot.ini dosyasının içeriğini oluşturmak, değiştirmek veya görüntülemek için kullanılır.
bootsect: BOOTMGR ve NTLDR arasında geçiş yapmak için sabit disk bölümleri için ana önyükleme kodunu (Master boot code) güncelleştirir.
break: DOS sistemlerinde genişletilmiş CTRL + C denetimini ayarlar veya siler.

CMD komutları – C

cacls: Güvenlik tanımlayıcılarının klasörlere ve dosyalara erişimi görüntüler veya değiştirir.
call: Bir betik (script) veya toplu iş programını (batch program) başka bir betik veya toplu iş programından çalıştırmak için kullanılır.
cd: Chdir olarak da bilinir, işletim sistemlerinde geçerli çalışma sürücüsünü ve / veya dizinini değiştirmek için kullanılır. En çok kullanılan CMD kodlarından biridir.
certreq: Bir istek göndermek, bir yanıt almak, yeni bir istek oluşturmak, kabul etmek, imzalamak ve kaydolmak gibi çeşitli sertifika yetkilileri (CA) ya da sertifika isteklerini gerçekleştirmek için kullanılır.
change: Yükleme modları, COM bağlantı noktası eşleştirmeleri ve oturum açma gibi çeşitli terminal sunucusu ayarlarını değiştirir.
chcp: Etkin kod sayfa numarasını görüntüler veya yapılandırır.
chdir: Şu anda bulunduğunuz sürücü harfini ve klasörü görüntülemek için kullanılır.
checknetisolation: Ağ yetenekleri gerektiren uygulamaları test etmek için kullanılır.
chglogon: Bir RD Oturum Ana Bilgisayarı (Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı / Remote Desktop Session Host) sunucusunda istemci oturumlarındaki oturum açmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır ve geçerli oturum açma durumunu görüntüler.
chgport: MS-DOS uygulamaları ile uyumlu olacak şekilde COM bağlantı noktası eşlemelerini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır.
chgusr: RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunun (Remote Desktop Session Host) yükleme modunu değiştirmek için kullanılır.
chkdsk: Bir birimdeki dosya sistemi bütünlüğünü doğrular ve mantıksal dosya sistemi hatalarını düzeltir.
chkntfs: Önyükleme sırasında NTFS kullanarak disk sürücüsünün denetimini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır.
choice: Toplu iş dosyalarının kullanıcının bir dizi tek karakterli seçenekten bir öğe seçmesini ve bu seçimin değerini programa döndürmesini ister.
cipher: NTFS sürücülerindeki dosyaları ve klasörleri şifrelemek veya şifresini çözmek için kullanılır.
clip: Herhangi bir komutun sonucunu (stdin) Windows’daki panoya kopyalar.
cls: Önceden girilen tüm komutların ekran ve konsol pencerelerini ve bunlardan oluşturulan tüm çıktıları silmek için kullanılır.
cmd: Cmd.exe komut yorumlayıcısının yeni bir örneğini başlatır.
cmdkey: Saklanan kullanıcı adlarını veya kimlik bilgilerini oluşturmak, listelemek ve silmek için kullanılır.
cmstp: Bir Bağlantı Yöneticisi hizmet profilini (Connection Manager Service Profile) yüklemek veya kaldırmak için kullanılır.
color: Komut istemi penceresinde metin ve arka plan renklerini değiştirir.
command: Command.com komut yorumlayıcısının yeni bir örneğini başlatır.
comp: İki dosya kümesinin veya birden çok dosyanın ikili karşılaştırmasını yapar ve aralarındaki farkları gösterir.
CMD komutları – D
date: Geçerli tarihi göstermek veya değiştirmek için kullanılır.
driveSpace: DoubleSpace olarak bilinen DoubleSpace sıkıştırılmış sürücüler oluşturmak veya yapılandırmak için kullanılır.
debug: Programları test etmek ve düzenlemek için kullanılan bir komut satırı uygulaması olan Debug’ı başlatır.
defrag: Belirttiğiniz sürücüyü birleştirmek için kullanılır.
del: Bir veya daha fazla dosyayı silmek için kullanılır.
deltree: Bir dizini ve içindeki bütün dosyaları ve alt dizinleri silmek için kullanılır.
dir: Şu anda çalışmakta olduğunuz klasörün içinde bulunan dosya ve klasörlerin listesini görüntüler.
diskcomp: İki disketin içeriğini karşılaştırmak için kullanılır. (Oldukça eski bir komut ama hala ihtiyaç duyulabiliyor)
diskcopy: Bir disketin tüm içeriğini başka bir diskete kopyalar.
diskpart: Flaş sürücüler gibi çıkarılabilir ortamlar için çok bölümlü düzen oluşturmayı ve ayrıca dahili sabit sürücüleri bölümlemek için kullanmayı önler.
diskperf: Windows 2000 çalıştıran bilgisayarlarda fiziksel veya mantıksal disk performans sayaçlarını uzaktan etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
diskraid: Bağımsız (veya ucuz) disklerin (RAID) depolama alt sistemlerinin yedekli dizisini yapılandırıp, yönetmesine izin veren DiskRAID komut satırı aracını (DiskRAID Tool)başlatır.
dism: Dağıtım Görüntüsü Hizmet ve Yönetim (DISM) aracını başlatır.
dispdiag: Görüntüleme sistemi hakkında bir günlük kaydının çıktısını almak için kullanılır.
djoin: Bir etki alanında (domain) yeni bir bilgisayar hesabı oluşturmak için kullanılır.
doskey: Komut satırlarını düzenlemek, makrolar oluşturmak ve önceden girilen komutları çağırmak için kullanılır.
driverquery: Yüklü tüm aygıt sürücülerinin ve özelliklerinin bir listesini görüntüler.
drvspace: DriveSpace sıkıştırılmış sürücüler oluşturmak veya yapılandırmak için kullanılır.
CMD komutları – E
echo: Durum metinlerini ekrana veya bir dosyaya yazdırmak ve ayrıca yankı özelliğini açmak veya kapatmak için kabuk komut dosyalarında (shell scripts) ve toplu iş dosyalarında (batch files) kullanılır.
edit: Metin dosyalarını oluşturmak ve değiştirmek için kullanılan MS-DOS Editor aracını başlatır.
edlin: Metin dosyalarını komut satırından oluşturmak ve değiştirmek için kullanılan Edlin aracını başlatır.
erase: Bir veya daha fazla dosyayı silmek için kullanılır.
eventcreate: Bir olay günlüğüne (event log) özel bir olay (event) oluşturmanızı sağlar.
eventtriggers: Yerel veya uzak makinelerde olay tetikleyicileri görüntüler ve yapılandırır.
exe2bin: EXE dosya türünün bir dosyasını (yürütülebilir dosya) ikili bir dosyaya (binary) çevirir.
exit: Şu anda çalışmakta olduğunuz cmd.exe (Windows) veya command.com (MS-DOS) oturumunu sona erdirmek için kullanılır.
expand: Microsoft Kabin (CAB) dosyalarındaki dosyaları ve klasörleri ayıklamak için kullanılır.
CMD komutları – F
fastopen: Bir programın sabit sürücü konumunu bellekte saklanan özel bir listeye eklemek için kullanılır.
fc: İki ayrı dosyayı karşılaştırmak ve aralarındaki farkları göstermek için kullanılır.
fdisk: Sabit disk bölümlerini oluşturmak, yönetmek ve silmek için kullanılır.
find: Bir veya daha fazla dosyada belirtilen bir metin dizesini aramak için kullanılır.
findstr: Bir veya daha fazla dosyada belirli metin dizesi kalıplarını bulmak için kullanılır.
finger: Bilgisayar kullanıcıları (Users) hakkında bilgi bulmak için kullanılır.
fltmc: Filtre sürücülerini yüklemek, kaldırmak, listelemek ve başka şekilde yönetmek için kullanılır.
for: Bir dosya kümesindeki her dosya için belirtilen bir komutu çalıştırmak için kullanılır.
forfiles: Bir veya daha fazla dosya seçer ve onlarla ilgili bir komut çalıştırır.
format: Belirttiğiniz dosya sisteminde bir sürücüyü biçimlendirmek için kullanılır.
fsutil: Ayrıştırma noktalarını ve seyrek dosyaları yönetme, birimi kaldırma ve birimi genişletme gibi dosya ayırma tablosu (FAT) ve NTFS dosya sistemi ile ilgili görevleri gerçekleştirir.
ftp: Dosyaları başka bir bilgisayardan diğerine aktarır.
ftype: Belirtilen bir dosya türünü açmak için varsayılan bir programı tanımlar.
CMD komutları – G
getmac: Bilgisayardaki tüm ağ bağdaştırıcılarının Ortam Erişim Kontrolü (MAC) adresini görüntülemek için kullanılır.
goto: Komut işlemini komut satırında etiketli bir satıra yönlendirecek bir toplu iş dosyası veya komut dosyasında kullanılır.
gpresult: Grup ilkesi ayarlarını (Group Policy Settings) ve sonuçta, bir kullanıcı için ilke kümesini görüntülemek için kullanılır.
graftabl: Windows’un grafik modunda genişletilmiş karakter kümesini görüntüleme yeteneğini etkinleştirmek için kullanılır.
graphics: Grafikler basabilen bir program yüklemek için kullanılır.
CMD komutları – H
help: Windows komutları için yardım bilgileri sağlar.
hostname: Bilgisayarın tam bilgisayar adının ana makine adı bölümünü görüntüler.
CMD komutları – I
if: Toplu iş programlarında koşullu işlevleri yerine getirir.
interlnk: Dosyaları ve yazıcıları paylaşmak için iki bilgisayarı seri veya paralel bağlantı yoluyla birbirine bağlar.
intersvr: Interlnk sunucusunu başlatır ve interlnk dosyaları bir bilgisayardan diğerine kopyalamaya başlar.
ipconfig: Geçerli tüm TCP / IP ağ yapılandırma değerlerini görüntüler ve Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) ve Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) ayarlarını değiştirebilir.
ipxroute: IPX yönlendirme tabloları hakkında bilgi görüntülemek ve değiştirmek için kullanılır.
irftp: Dosyaları kızılötesi bağlantı üzerinden iletmek için kullanılır.
icacls: Bir kullanıcının bir ACL’yi (Access Control List) görüntülemesine ve değiştirmesine olanak tanır.
CMD komutları – K
keyb: Klavyeyi belirli bir dil için yapılandırmaya yardımcı olur.
ksetup: Bir Kerberos sunucusuna bağlantı yapılandırmak için kullanılır.
ktmutil: Çekirdek İşlem Yöneticisi ()Kernel Transaction Manager) yardımcı programını başlatır.
CMD komutları – L
label: Bir disk birim etiketini (harf etiketi) yönetmek için kullanılır.
licensingdiag: Metin tabanlı günlük ve ürün etkinleştirmesi dahil, Windows lisans bilgileri içeren veri dosyaları oluşturmak için kullanılır.
loadhigh: Bir programı yüksek belleğe yüklemek için kullanılır ve genellikle autoexec.bat dosyasında kullanılır.
lock: Bir sürücüyü kilitlemek, bir program için doğrudan disk erişimini etkinleştirmek için kullanılır.
lodctr: Performans sayaçlarıyla ilgili kayıt defteri değerlerini güncelleştirmek için kullanılır.
logoff: Bir oturumu sonlandırmak için kullanılır.
CMD komutları – M
makecab: .cab dosyaları oluşturmak için kullanılır.
Manage-bde: BitLocker Sürücü Şifrelemesini komut satırı üstünde yapılandırmak için kullanılır.
Md: Mkdir komutunun kısa versiyonu.
Memmaker: Bellek optimizasyon aracı MemMaker’ı başlatmak için kullanılır.
Mkdir: Yeni bir klasör oluşturmak için kullanılır.
Mklink: Sembolik bir link oluşturur.
Mode: Sistem aygıtlarını, çoğunlukla COM ve LPT bağlantı noktalarını yapılandırmak için kullanılır.
Mofcomp: Bu komut, verileri düzgün bir Yönetilen Nesne Biçimi (Managed Objects Format) dosyasında görüntüler.
More: Bir metin dosyasındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır.
Mount: Ağ Dosya Sistemi (Network File Shares) ağ paylaşımlarını takmak için kullanılır.
Mountvol: Birim bağlama noktalarını görüntülemek, oluşturmak veya kaldırmak için kullanılır.
Move: Bir veya daha fazla dosyayı bir klasörden diğerine taşımak için kullanılır.
Msbackup: Bu komut, bir veya daha fazla dosyayı yedeklemek ve geri yüklemek için kullanılan bir araç olan Microsoft Backup’ı başlatır.
Msg: Bir kullanıcıya ileti göndermek için kullanılır.
Msiexec: Yazılımı yüklemek ve yapılandırmak için kullanılan bir araç olan Windows Installer’ı başlatmak için kullanılır.
CMD komutları – N
Nbtstat: Bu komut, TCP / IP bilgilerini ve uzaktaki bir bilgisayarla ilgili diğer istatistiksel bilgileri göstermek için kullanılır.
Net: Çok çeşitli ağ ayarlarını görüntülemek, yapılandırmak ve düzeltmek için kullanılır.
Netstat: Bu komut, en çok açık ağ bağlantılarını ve dinleme bağlantı noktalarını (portlar) görüntülemek için kullanılır.
Nfsadmin: Bu komut, NFS Sunucusu veya NFS İstemcisini komut satırından yönetmek için kullanılır.
Nlsfunc: Belirli bir ülkeye veya bölgeye özgü bilgileri yüklemek için kullanılır.
Nslookup: bir IP adresinin ana makine adını görüntülemek için kullanılır.
Ntbackup: Komuttan çeşitli yedekleme işlevleri gerçekleştirmek için kullanılır.
Ntsd: Belirli komut satırı hata ayıklama görevlerini gerçekleştirmek için kullanılır.
CMD komutları – P
Path: Çalıştırılabilir dosyalar için kullanılabilir olan belirli bir yolu görüntülemek veya ayarlamak için kullanılır.
Pathping: Tracert komutu gibi işler. Ayrıca her atlamada ağ gecikmesi ve kayıp hakkında bilgi verir.
Pause: Dosyanın işlenmesini duraklatmak için bir toplu iş dosyası veya komut dosyası içinde kullanılır.
Ping: Komut, IP düzeyinde bağlanırlığı doğrulamak için belirtilen bir uzak bilgisayara bir Internet Denetim İletisi Protokolü (ICMP) Yankı İsteği iletisi (Ping) gönderir.
Pkgmgr: Windows Paket Yöneticisi’ni Komut İstemi’nden başlatmak için kullanılır.
Pnpunattend: Donanım aygıtı sürücülerinin yüklenmesini otomatikleştirmek için kullanılır.
Popd: Bu komut geçerli dizini pushd komutu tarafından en son kaydedilen dizine değiştirmek için kullanılır.
Power: Yazılım ve donanım aygıtlarını izleyerek bir bilgisayar tarafından tüketilen gücü azaltmak için kullanılır.
Powercfg: Windows güç yönetimi ayarlarını komut satırından yönetmek için kullanılır.
Print: Belirtilen bir metin dosyasını belirtilen bir yazdırma aygıtına yazdırmak için kullanılır.
Pushd: Çoğunlukla bir toplu iş veya komut dosyası programı içinden bir dizini depolamak için kullanılır.
Pwlauncher: Windows To Go başlangıç seçeneklerinizi etkinleştirmek, devre dışı bırakmak veya durumunu göstermek için kullanılır.
CMD komutları – Q
Qappsrv: Ağda bulunan tüm Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı sunucularını (Remote Desktop Session Host server) görüntülemek için kullanılır.
Qprocess: Çalışan işlemler hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
Query: Belirtilen bir servisin durumunu görüntülemek için kullanılır.
Quser: Sistemde oturum açmış olan kullanıcılar hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
Qwinsta: Açık olan Uzak Masaüstü Oturumları hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
CMD komutları – R
Rcp: Bir Windows bilgisayarıyla rshd arka plan programını çalıştıran sistem arasında dosyaları kopyalamak için kullanılır.
Rd: Rmdir komutunun kısa versiyonu.
Rdpsign: Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) dosyasını imzalamak için kullanılır.
Reagentc: Windows Kurtarma Ortamını (Windows Recovery Environment) yapılandırmak için kullanılır.
Recimg: Özel bir yenileme resmi oluşturmak için kullanılır.
Recover: Okunabilir bir veriyi bozuk ya da arızalı bir diskten kurtarmak için kullanılır.
Reg: Komut satırından Windows Kayıt Defteri’ni yönetmek için kullanılır.
Regini: Kayıt defteri izinlerini ve kayıt defteri değerlerini komut satırından ayarlamak veya değiştirmek için kullanılır.
Relog: Mevcut performans günlüğündeki verilerden yeni performans günlükleri oluşturmak için kullanılır.
Ren: Yeniden adlandırma komutunun kısa versiyonu.
Rename: Belirttiğiniz dosyanın adını değiştirmek için kullanılır.
Repair-bde: BitLocker kullanılarak şifrelenmiş bozuk bir sürücüyü onarmak veya şifresini çözmek için kullanılır.
Replace: Bir veya daha fazla dosyayı bir veya daha fazla başka dosyayla değiştirmek için kullanılır.
Reset: Sıfırlama oturumu olarak çalıştırılan bu komut, oturum alt sistemi yazılımını ve donanımını bilinen başlangıç değerlerine sıfırlamak için kullanılır.
Restore: Yedekleme komutunu kullanarak yedeklenen dosyaları geri yüklemek için kullanılır.
Rexec: Rexec daemon’unu çalıştıran uzaktaki bilgisayarlarda komutları çalıştırmak için kullanılır.
Rmdir: Varolan veya tamamen boş bir klasörü silmek için kullanılır.
Robocopy: Dosyaları ve dizinleri bir konumdan diğerine kopyalamak için kullanılır.
Rpcping: RPC’yi kullanarak bir sunucuya ping işlemi yapmak için kullanılır.
Rsh: Rsh arka plan programını çalıştıran uzaktaki bilgisayarlarda komutları çalıştırmak için kullanılır.
Rsm: Çıkarılabilir Depolama Birimi’ni kullanarak ortam kaynaklarını yönetmek için kullanılır.
Runas: Başka bir kullanıcının kimlik bilgilerini kullanarak bir programı çalıştırmak için kullanılır.
Rwinsta: Sıfırlama oturumu komutunun kısa versiyonu.
CMD komutları – S
Sc: Servislerle ilgili bilgileri yapılandırmak için kullanılır.
Scandisk: Microsoft ScanDisk, bir disk onarım programı başlatmak için kullanılır.
Scanreg: Bu komut Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi’ni başlatır, temel bir kayıt defteri onarım programı ve yedekleme yardımcı programıdır.
Schtasks: Belirtilen programları veya komutları belirli bir süre çalıştırmak veya zamanlamak için kullanılır.
Setlocal: Bir toplu iş dosyası veya komut dosyasındaki ortam değişikliklerinin yerelleştirilmesine başlamak için kullanılır.
Setx: Ortam değişkenlerini kullanıcı ortamında veya sistem ortamında oluşturmak ya da değiştirmek için kullanılır.
Sfc: Önemli Windows sistem dosyalarını doğrulamak ve değiştirmek için kullanılır.
Shadow: Başka bir Uzak Masaüstü Hizmetleri oturumunu izlemek için kullanılır.
Showmount: NFS’ye bağlı dosya sistemleri hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
Shutdown: Geçerli sistemi veya uzaktaki bir bilgisayarı kapatmak, yeniden başlatmak veya oturumu kapatmak için kullanılır.
Sort: Belirli bir girdiden veri okumak, verileri sıralamak ve bu tür sonuçlarını Komut İstemi ekranına, bir dosyaya veya başka bir çıkış cihazına döndürmek için kullanılır.
Start: Belirli bir programı veya komutu çalıştırmak için yeni bir komut satırı penceresi açmak için kullanılır.
Systeminfo: Yerel veya uzak bir bilgisayar için temel Windows yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır.
CMD komutları – T
Taskkill: Çalışan bir görevin sonlandırılması için kullanılır.
Tasklist: Uygulamaların, hizmetlerin ve şu anda hem yerel hem de uzak bir bilgisayarda çalışan İşlem Kimliğinin (PID) bir listesini görüntüler.
Telnet: Telnet protokolünü kullanan uzaktaki bilgisayarlarla iletişim kurmak için kullanılır.
Tftp: Önemsiz Dosya Aktarım Protokolü (TFTP) hizmetini veya arka plan programını çalıştıran uzaktaki bir bilgisayardan ve uzaktaki bilgisayardan dosya aktarmak için kullanılır.
Time: Geçerli saati göstermek veya değiştirmek için kullanılır.
Timeout: Bir işlem sırasında belirtilen zaman aşımı değerini sağlamak için bir toplu iş dosyası veya komut dosyasında kullanılır.
Title: Komut İstemi penceresinin başlığını ayarlamak için kullanılır.
Tlntadmn: Telnet Sunucusu çalıştıran bir yerel veya uzak bilgisayarı yönetmek için kullanılır.
Tpmvscmgr: TPM sanal akıllı kartlar oluşturmak ve yok etmek için kullanılır.
Tracerpt: Olay izleme günlüklerini veya enstrümante edilmiş olay izleme sağlayıcılarından gelen gerçek zamanlı verileri işlemek için kullanılır.
Tree: Belirtilen bir sürücünün veya yolun klasör yapısını grafik olarak görüntülemek için kullanılır.
Tscon: Uzak Masaüstü oturumuna bir kullanıcı oturumu eklemek için kullanılır.
Tsdiscon: Bir Uzak Masaüstü oturumunun bağlantısını kesmek için kullanılır.
Tskill: Belirtilen işlemi sonlandırmak için kullanılır.
Tsshutdn: Terminal sunucusunu uzaktan kapatmak veya yeniden başlatmak için kullanılır.
Type: Bir metin dosyasındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır.
Typeperf: Performans verilerini Komut İstemi penceresinde görüntüler veya verileri belirtilen günlük dosyasına yazar.
Tzutil: Geçerli sistemin saat dilimini görüntülemek veya yapılandırmak için kullanılır.
CMD komutları – V
Vaultcmd: Saklanan kimlik bilgilerini oluşturmak, kaldırmak ve göstermek için kullanılır.
Vol: Belirtilen bir diskin birim etiketi ve seri numarasını gösterir.
CMD komutları – W
W32tm: Windows zamanıyla ilgili sorunları teşhis etmek için kullanılır.
Waitfor: Bir sistemde sinyal göndermek veya beklemek için kullanılır.
Where: Belirli bir özellik türüyle eşleşen dosyaları aramak için kullanılır.
Whoami: Bir ağdaki kullanıcı adı ve grup bilgilerini almak için kullanılır.
Winmgmt: Windows’da bir komut dosyası aracı olan WMI komut satırı sürümünü başlatır.
WUAUCLT: Windows Update’i başlatır.
CMD komutları – X
Xcopy: Bir konumdan diğerine bir veya daha fazla dosya veya dizin ağacı kopyalamak için kullanılır.
XCACLS: Klasör izinlerini değiştirir.
CevaplaHızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi

S73 Tech - LoVe Google - Link Ver - Teknik Destek - Mp3 Convert

BTT Veya TRX ile Destek Ol

Websitemizi Maxthon'ile Deneyin.

------------------------------------

S73Tech Barcod OkuyucuS73Tech Barcod Okuyucu


DMCA.com Protection Status

Son 24 Saatte S73Tech İstatislik

Biz Kimiz ? Tasarim © S73 Tech S73Tech. Teknik Destek Elektronik Teknik Destek | Video Program Oyun Devre Siber Saldırı İzle HackYap

Free Web Hosting